Samen zijn we verantwoordelijk voor deze aarde. Wat wij nemen uit de natuur, geven we ook weer terug. Daarom werken we met gesloten kringlopen, biobased materialen en hergebruik van bestaande producten.

100% circulair in 2030

Koploper zijn op het gebied van circulariteit. Dat is onze ambitie. Zonder voorbehoud, zonder concessies. Dat begint bij onze eigen organisatie. Het komt tot uiting in onze projecten. En vertaalt zich in de keuze voor onze samenwerkingspartners. 100% circulair in 2030. Dat is het punt op de horizon. Omdat het kán. En omdat het móet.

Meer over HD

Onze vingerafdruk voor de toekomst

Duurzame oplossingen creëren. En waarde toevoegen aan de wereld om ons heen. Dat is wat ons drijft. En dat is wat ons werk doet. Met in het oog springende plannen en projecten laten wij onze vingerafdruk achter op deze aarde. Voor nu en voor morgen.

Projecten

Onze bijdrage aan de circulaire economie

Om te komen tot duurzame oplossingen voor de korte én lange termijn, stellen we onszelf doorlopend de volgende drie vragen: Is het nodig? Kan ’t anders? En kan ’t minder? Zo pellen we af. Tot we komen tot de kern. En de meest duurzame oplossingen met minimale afvalstromen, een langere levenscyclus van materialen en méér toegevoegde waarde voor mens en milieu.